Header Desktop V1
Fotografije Franjo Matković; Stilisti Marko Plukavec/ Slađana Divjak; 
Make-up Saša Joković/ Marko Tolić/ Tena Bašić/ Nina Pejnović/ Bojan Jončić
Kosa Ante Pažanin/ Sara Rabotski/ Dorotea Butigan/ Sabina Grbavac Zeba 
 
Pomoć pri snimanju sadržaja Showroom Trika
Lokacija vizuala Trattoria Canzona
Hrana za snimanje i catering Boogie Lab